Organi Instituta

Štampaj

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ je zdravstvena ustanova.

Osnivač Instituta „Torlak'' je Vlada Republike Srbije.

 

Organi Instituta:

 • Direktor Instituta
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Organe Instituta u skladu sa zakonom imenuje i razrešava Vlada.

 

v.d. Direktora Instituta

Dr Vera Stoiljković, spec. fizikalne medicine

 

Upravni odbor:

Predsednik:

 • Prof. dr Mihajlo Rabrenović, Fakultet za poslovne studije, Beograd

 
Članovi:

 1. Prof. dr Zoran Džamić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 2. Prof. dr Branislav D. Stefanović, Univerzitetski Klinički centar Srbije
 3. Jelena Dmitrović, dipl. farmaceut, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 4. Katarina Petković, dipl. farmaceut, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak''
 5. Nikola Ivković, dipl. pravnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak''

 

Nadzorni odbor:

Predsednik:

 • Darko Bjelić, dipl. pravnik,  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije


Članovi:

 1. Prof. dr Milika Ašanin, Univerzitetski klinički centar Srbije
 2. Bojana Vujošević, dipl. pravnik, Univerzitetski klinički centar Srbije
 3. Dr Jelena Protić. spec. mikrobiologije sa parazitologijom, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak''
 4. Olivera Stamenković, dipl. pravnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak'

 

Rad Instituta odvija se u službama:

1) Služba za obezbeđenje kvaliteta

2) Služba za kontrolu kvaliteta

3) Služba za bakteriološku proizvodnju

4) Služba za virusološku proizvodnju

5) Služba za proizvodnju dijagnostičkih sredstava

6) Služba za naučno-istraživački rad

7) Služba za laboratorijsku dijagnostiku

8) Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

9) Služba za tehničke i druge slične poslove