Izmena visine naknade za RT-PCR i antigensko testiranje

2022-01-17

placanje.jpg

Poštovani,

Vlada RS je donela Zaljučak u kome su izmenjene visine naknade za RT-PCR i antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev:

  1. Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništva i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev isnoci 6.000 dinara počev od 17. januara 2022. godine.

  2. Visina naknade za antigensko testiranje na prisustvo virusa virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništva i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane iznosi 1.800 dinara počev od 17. januara 2022. godine.

Hvala