VREME IZDAVANjA REZULTATA DIJAGNOSTIČKIH USLUGA NA SARS-CoV2

2021-12-10

info1_Copy.jpg

VREME IZDAVANjA REZULTATA  DIJAGNOSTIČKIH USLUGA NA SARS-CoV2

 

  • Rezultat RT-PCR testiranja na SARS-CoV2 urađenog na lični zahtev, na Institutu „Torlak“, može se očekivati u roku do 4-5 sati od vremena uzorkovanja,

    NAPOMENA: Institut „Torlak“ unosi dobijene rezultate testiranja u sistem (bazu) eUprave,  koja potom automatski prosleđuje rezultate testiranja na e-mail adresu pacijenta. Institut „Torlak“ nema kontrolu nad slanjem e-maila. Dešava se da sistem eUprave isporuči rezultat sa zakašnjenjem u odnosu na vreme unosa rezultata testiranja u sistem (bazu) od strane Instituta „Torlak“.

  • Rezultati RT-PCR testiranja na SARS-CoV2 uzoraka dostavljenih iz zdravstvenih ustanova (domova zdravlja, zavoda i ostalih zdravstvenih ustanova) mogu se očekivati u roku od 6-8 sati od vremena prijema istih na Institut Torlak.

  • Rezultat antigenskog testiranja na SARS-CoV2  urađenog na lični zahtev, na Institutu „Torlak“ dobija se u roku od  45 minuta od uzorkovanja.

  • Rezultat određivanja prisustva IgG antitela na SARS-CoV2 urađenog na lični zahtev, na Institutu „Torlak“, može se očekivati u roku od 24 časa do 72 časa od davanja uzorka krvi.

Hvala na poverenju