Вирусолошка дијагностика

Штампај

Институт „Торлак“ функционише и као центар за рутинску вирусолошку дијагностику за пацијенте из примарне здравствене заштите. Лабораторије остварују сарадњу и са болничким установама из целе земље.

 

Радно време:

Пријем пацијената и материјала: 08:00 - 15:00, сваког радног дана
Издавање резултата: 08:00 - 15:00, сваког радног дана

 

Додатне информације могуће је добити на телефоне:
011 246 97 30 и 011 3953 700 лок. 224 – за Coxsackie Б вирус
011 3953 700 лок. 217 – за респираторне вирусе
011 3953 700 лок. 201 – за хепатите

Најчешћа питања