Информатор о раду

Штампај

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2023.ГОДИНА 

Финансијски план буџетског система за 2023. годину

Шеста измена финансијског плана за 2022. годину у складу са Законом о буџетском систему

Пета измена финансијског плана за 2022. годину у складу са Законом о буџетском систему

Четврта измена финансијског плана за 2022. годину у складу са Законом о буџетском систему

Трећа измена финансијског плана за 2022. годину у складу са Законом о буџетском систему

Друга измена финансијског плана за 2022. годину у складу са Законом о буџетском систему

Измена финансијског плана за 2022. годину у складу са Законом о будзетском  систему

Деветомесечни извештај 01.01.2022. - 30.09.2022.

Шестомесечни извештај 01.01.2022. -  30.06.2022.

Тромесечни извештај 01.01.2022.- 31.03.2022.

Финансијски план за 2022.годину

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2022. ГОДИНА

Завршни рачун за 2021. годину

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2021. година

Измена финансијског плана за 2021. годину, 15.09.2021. године

Измена финансијског плана за 2021. годину, 10.08.2021. године

Измена финансијског плана за 2021. годину, 14.06.2021. године

Измена финансијског плана за 2021. годину, 01.06.2021. године

Измена финансијског плана за 2021. годину, 13.05.2021. године

Измена финансијског плана за 2021. годину, 06.05.2021. године

Тромесечни Извештај здравствених установа за период јануар - март 2021. године

Завршни рачун за 2020. годину

Измена финансијског плана за 2020. годину, 08.12.2020. године

Измена финансијског плана за 2020. годину, 30.11.2020. године

Деветомесечни Извештај здравствених установа за период јануар - септембар 2020. године.

Измена финансијског плана за 2020. годину, 02.10.2020. године

Измена финансијског плана за 2020. годину, 23.09.2020. године

Шестомесечни Извештај здравствених установа за период јануар - јун 2020. године.

Тромесечни Извештај здравствених установа за период јануар - март 2020. године. 

Финансијски извештај од 01.01.2019 до 31.12.2019

Финансијски извештај од 01.01.2018 до 31.12.2018


Преузмите Финансијски план за 2017. годину.

Финансијски план за 2017 годину

 

Преузмите Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 30.09.2016. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 30.12.2016. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 30.09.2016. године

Преузмите Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 30.06.2016. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 30.06.2016. године

 

Преузмите Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 31.03.2016. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. године - 31.03.2016. године

 

Преузмите 2. Ребаланс финансијског плана за 2016 годину.

Ребаланс финансијског плана за 2016 годину.

 

Преузмите 1. Ребаланс финансијског плана за 2016 годину.

Ребаланс финансијског плана за 2016 годину.

 

Преузмите финансијски план за 2016. годину

Финансијски план за 2016. годину

 

Преузмите годишњи финансијски извештај за 2015. годину

Годишњи финансијски извештај за 2015. годину


Преузмите финансијски план за 2014.

 Финансијски план

 


Преузмите финансијски и ревизорски извештај за 2013.

 Завршни рачун  Ревизорски извештај

 


Преузмите финансијски и ревизорски извештај за 2012.

 Завршни рачун  Ревизорски извештај

 


Преузмите финансијски извештај за 2011.

 Завршни рачун  Ревизорски извештајПреузмите организациону шему

Организациона шема

 

Правилник о ближем уређивању поступка Јавне набавке, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

Правилник