Политика квалитета и заштите животне средине

Штампај

ТОРЛАК свој пословни успех заснива на производњи квалитетних вакцина и серума, имунобиолошких и дијагностичких препарата као и дијететских производа и медицинских средстава који су у потпуности усаглашени са захтевима купаца важећом регулативом и техничким стандардима.

Стратешки циљеви ТОРЛАКА су:

 • Производња вакцина, серума, дијагностичких и дијететских производа високог нивоа квалитета
 • Заузимање водеће позиције на тржишту Србије у наведеним областима
 • Стално побољшавање квалитета услуга лабораторија, процеса, испитивања и система менаџмента у лабораторијама
 • Освајање нових производа и тржитшта
 • Партнерства са сродним компанијама
 • Обављање свих пословних активности у складу са одговарајућим законима, прописима и другим захтевима о заштити животне средине
 • Штедња природних ресурса и смањење или елиминација употребе штетних материја и контолисано поступање са отпадом

 

ТОРЛАК остварује утврђене стратешке циљеве одржавањем ефективности и спровођењем и сталним побољшањем ефикасности система управљања квалитетом и заштитом животне средине усаглашеног са захтевима Добре Произвођачке Праксе, стандарда ISO 9001:2008, система управљања безбедношћу дијететских производа, као саставног дела система управљања квалитетом, усаглашеног са захтевима стандарда СРПС ISO 22000:2007, ISО 13485:2003 и ISO 14001:2004, што обухвата:

 • Утврђивање испуњавање захтева купаца ради постизања њиховог задовољства
 • Лидерску улогу руководства у свим процесима система управљања квалитетом и заштитом животне средине
 • Искоришћење радних потенцијала сваког запосленог
 • Активно учествовање свих запослених у свим пословима и активностима, свесни тога да је наша организација јака онолико колико је јака најслабија карика у њој
 • Успостављање и спровођење одобрених поступака са јасно одређеним радним задацима и одговорностима
 • Планирање, спровођење, проверавање и преиспитивање свих процеса система управљања квалитетом и заштитом животне средине
 • Одржавање ефективности и стално побољшање ефикасности система управљања квалитетом и заштитом животне средине, производа и процеса
 • Управљање свим процесима система управљања квалитетом и заштитом животне средине на основу прикупљених и анализираних података и информација укључујући и жалбе заинтересованих страна у вези са аспектима животне средине
 • Обезбеђивање запосленим бољих услова за рад и социјалну стабилност
 • Јасно и коректно дефинисање односа са добављачима
 • Ефективну размену информација о аспектима безбедности производа кроз оганизацију и са испоручиоцима, купцима, корисницима, органима управе и другим релевантним чиниоцима

 

Сви запослени, на челу са највишим руководством у систему рада организованом по захтевима Добре Произвођачке Праксе и стандарда: ISO 9001:2008, ISO 22000:2007, ISO 13485:2003 и ISO 14001:2004 поштоваће и примењиваће наведена начела у свом свакодневном раду свесни тога да наш пословни успех зависи од нас самих.

 Преузмите PDF документ